Diğer Sponsorluk Kategorileri

1 adet Tanıtım Filmi sponsorluğu verilecektir.

Zirve için Tanıtım Filmi sponsoru olacak firmaya, Fuaye alanında da 24 m2’lik stand alanı ücretsiz olarak tahsis edilecektir.

Zirve için hazırlanan tanıtım filmi içerisinde sponsorun katkısı ile hazırlandığı belirtilecek ve Tanıtım Filmi sponsorunun logosu Zirve logosu birlikte yer alacaktır.

Zirve etkinlik alanlarındaki tüm görsellerde, sponsor logosu tasarımlara uygun boyutta ve şekilde yerleştirilecektir.

Sponsorun adı ve logosu Zirve öncesi dağıtılacak basılı malzemelerde yer alacaktır.

Tanıtım Filmi sponsoru firma logosu resmi Zirve web sitesinde ilgili yerlere konulacak ve sponsorun web sitesine bir link verilecektir.

Tanıtım Filmi sponsoruna ATO tarafından bir teşekkür plaketi takdim edilecektir.

Zirve’nin 1. ve 2. günü 2’şer adet olmak üzere toplam 4 adet oturum satışı yapılacaktır.

Oturumlar, kişisel sunum veya panel şeklinde olup ana Zirve salonunda yapılacak olup oturumun içeriği, günü ve saati organizatör firma tarafından belirlenecektir.

Sponsor firma oturumların yapılacağı salonu sponsor olduğu oturum boyunca (Maksimum 45 dakika) kullanabilecek ve oturum boyunca sahnede yer alan ekranda sponsor logosu ve Zirve logosu birlikte yer alacaktır.

Zirve etkinlik alanlarındaki tüm görsellerde, sponsor logosu tasarımlara uygun boyutta ve şekilde yerleştirilecektir.

Sponsorun adı ve logosu Zirve öncesi dağıtılacak basılı malzemelerde yer alacaktır.

Oturum/Konuşmacı sponsoru firmaların logosu resmi Zirve web sitesinde ilgili yerlere konulacak ve sponsorların web sitesine bir link verilecektir.

Oturum/Konuşmacı sponsoruna ATO tarafından bir teşekkür plaketi takdim edilecektir.

3 adet Öğle Yemeği sponsorluğu verilecektir.

Öğle yemeği seçimleri ve temini organizatör firma tarafından yapılacaktır.

Zirve Öğle Yemeği sponsoru, iş ortağı olduğu öğle yemeği gününde yemek alanında uygun yönlendirme levhaları temin etme hakkına sahip olacaktır.

Yemek alanında sponsorun kırlangıç ve masa bayrakları ile tanıtım yapılmasına imkan sağlanacaktır. Bu bayraklar ve tercih ettikleri takdirde yemeklerin konulacakları box/poşetler sponsor olacak firmaya ait olacaktır.

Sponsor olunan Öğle Yemeği alanının girişinde sponsor kendi sergi masasına sahip olabilecektir. Bu durum sponsora, Zirve alanının önemli bir noktasındaki kendi firma sergi masasında firmasına ilişkin basılı materyalleri, hediye ve promosyon ürünlerini dağıtma fırsatı verecektir.

Zirve etkinlik alanlarındaki tüm görsellerde, sponsor logosu tasarımlara uygun boyutta ve şekilde yerleştirilecektir.

Öğle Yemeği sponsoru firmaların logosu resmi Zirve web sitesinde ilgili yerlere konulacak ve sponsorların web sitesine bir link verilecektir.

Öğle Yemeği sponsoruna ATO tarafından bir teşekkür plaketi takdim edilecektir.

1 adet Promosyon Ürünleri sponsorluğu verilecektir.

Zirveye katılan tüm ziyaretçilere Zirve çantası(Goody bag) üzerinde sponsor logosu ve Zirve logosu birlikte yer alacaktır.

Zirve etkinlik alanlarındaki tüm görsellerde, sponsor logosu tasarımlara uygun boyutta ve şekilde yerleştirilecektir.

Sponsorun adı ve logosu Zirve öncesi dağıtılacak basılı malzemelerde (tanıtım kitapçıkları, broşürler, tanıtıcı dokümanlar vb.) Promosyon Ürünleri Sponsoru olarak yer alacaktır.

Promosyon Ürünleri sponsoru firmanın logosu resmi Zirve web sitesinde ilgili yerlere konulacak ve sponsorların web sitesine bir link verilecektir.

Promosyon Ürünleri sponsoruna ATO tarafından bir teşekkür plaketi takdim edilecektir.

3 adet Ödül sponsorluğu verilecektir.

Ödüller, Zirve kapsamında düzenlenecek yarışmalar veya çekilişlerde kazanan Zirve katılımcılarına verilecek ve bu ürünlerin paketlerinin üzerinde sponsor logosu ve Zirve logosu birlikte yer alacaktır.

Ödül seçimleri organizatör firma tarafından yapılacaktır.

Zirve etkinlik alanlarındaki tüm görsellerde, sponsor logosu tasarımlara uygun boyutta ve şekilde yerleştirilecektir.

Sponsorun adı ve logosu Zirve öncesi dağıtılacak basılı malzemelerde yer alacaktır.

Ödül sponsoru firmanın logosu resmi Zirve web sitesinde ilgili yerlere konulacak ve sponsorların web sitesine bir link verilecektir.

Ödül sponsoruna ATO tarafından bir teşekkür plaketi takdim edilecektir.

1 adet Yaka Kartı sponsorluğu verilecektir.

Zirveye katılan tüm ziyaretçilere üzerinde sponsor logosunun ve Zirve logosunun birlikte yer aldığı yaka kartı verilecek ve sponsor firmanın logosu yaka kartının her iki yüzünde de yer alacaktır.

Sponsorun adı ve logosu Zirve öncesi dağıtılacak basılı malzemelerde yer alacaktır.

Zirve etkinlik alanlarındaki tüm görsellerde, sponsor logosu tasarımlara uygun boyutta ve şekilde yerleştirilecektir.

Yaka Kartı sponsoru firmanın logosu resmi Zirve web sitesinde ilgili yerlere konulacak ve sponsorların web sitesine bir link verilecektir.

Yaka Kartı sponsorlarına ATO tarafından bir teşekkür plaketi takdim edilecektir.

Kahve molası sponsorluğu verilecektir.

Sponsorun adı ve logosu Zirve öncesi dağıtılacak basılı malzemelerde yer alacaktır.

Kahve Molası sponsoru firmaların logosu resmi Zirve web sitesinde ilgili yerlere konulacak ve sponsorların web sitesine bir link verilecektir.

Zirve etkinlik alanlarındaki tüm görsellerde, sponsor logosu tasarımlara uygun boyutta ve şekilde yerleştirilecektir.

Kahve Molası sponsorlarına ATO tarafından bir teşekkür plaketi takdim edilecektir.

2 adet Hediye sponsorluğu verilecektir.

Hediyeler, Zirve’de sunum yapacak yerli ve yabancı konuşmacılar ile alım heyetleri/ticari heyetlere takdim edilecek ve bu ürünlerin üzerinde sponsor logosu ve Zirve logosu birlikte yer alacaktır.

Hediye seçimleri organizatör firma tarafından yapılacaktır.

Zirve etkinlik alanlarındaki tüm görsellerde, sponsor logosu tasarımlara uygun boyutta ve şekilde yerleştirilecektir.

Sponsorun adı ve logosu Zirve öncesi dağıtılacak basılı malzemelerde yer alacaktır.

Hediye sponsoru firmanın logosu resmi Zirve web sitesinde ilgili yerlere konulacak ve sponsorların web sitesine bir link verilecektir.

Hediye sponsorlarına ATO tarafından bir teşekkür plaketi takdim edilecektir.

1 adet Zirve Mobil Aplikasyonu sponsorluğu verilecektir.

Zirve için hazırlanan mobil aplikasyonda sponsorun katkısı ile hazırlandığı belirtilecek ve sponsorun logosu Zirve logosu ile birlikte yer alacaktır.

Sponsorun adı ve logosu Zirve öncesi dağıtılacak basılı malzemelerde yer alacaktır.

Zirve Mobil Aplikasyonu sponsoru firmanın logosu resmi Zirve web sitesinde ilgili yerlere konulacak ve sponsorların web sitesine bir link verilecektir.

Zirve etkinlik alanlarındaki tüm görsellerde, sponsor logosu tasarımlara uygun boyutta ve şekilde yerleştirilecektir.

Zirve Mobil Aplikasyonu sponsoruna ATO tarafından bir teşekkür plaketi takdim edilecektir.

1 adet Açılış Gösterisi ve 1 adet Kapanış Gösterisi sponsorluğu verilecektir.

Gösteriler ana Zirve salonunda yapılacak olup gösterinin içeriği ve saati organizatör firma tarafından belirlenecektir.

Sponsor firma gösterinin yapılacağı salonu sponsor olduğu gösteri boyunca kullanabilecek ve gösteri boyunca sahnede yer alan ekranda sponsor logosu ve Zirve logosu birlikte yer alacaktır.

Zirve etkinlik alanlarındaki tüm görsellerde, sponsor logosu tasarımlara uygun boyutta ve şekilde yerleştirilecektir.

Sponsorun adı ve logosu Zirve öncesi dağıtılacak basılı malzemelerde yer alacaktır.

Gösteri sponsoru firmanın logosu resmi Zirve web sitesinde ilgili yerlere konulacak ve sponsorların web sitesine bir link verilecektir.

Gösteri sponsoruna ATO tarafından bir teşekkür plaketi takdim edilecektir.

1 adet Açılış Gösterisi ve 1 adet Kapanış Gösterisi sponsorluğu verilecektir.

Sponsor firma maksimum 60 saniyeyi geçmeyecek şekilde bir tanıtım filmini/reklamını zirve akışında, kahve aralarından sonraki konuşmacıdan/panelden önce gösterebilir.

Teaser ve/veya reklamların zirvede gösterimi sıralamasında başvuru önceliği gözetilecektir.

Zirve etkinlik alanlarındaki tüm görsellerde, sponsor logosu tasarımlara uygun boyutta ve şekilde yerleştirilecektir.

Sponsorun adı ve logosu Zirve öncesi dağıtılacak basılı malzemelerde yer alacaktır.

Sponsor firmanın logosu resmi Zirve web sitesinde ilgili yerlere konulacak ve sponsorların web sitesine bir link verilecektir.

Sponsora ATO tarafından bir teşekkür plaketi takdim edilecektir.

Sponsor firmanın logosu Zirve alanı bütün yönlendirme tabelalarında Zirve logosu ile birlikte yer alacaktır.

Yönlendirme tabelası sayısı ve ebatları ATO tarafından belirlenir.

Stant kiralayan firmaların logoları zirve iletişiminde ve zirve alanı içindeki brandinglerde kullanılmaz.

Logo kullanımları; Zirve mekânı giriş kapısında, yürüyen merdivenlerinde, asansör içlerinde ve otopark alanlarında gerçekleştirilebilecektir. Her biri ayrı bir sponsorluğa verilecektir.

Zirve mekanının ilgili alanlarında logo kullanımı amacıyla üç gün için ayrı ayrı sponsor alınabilecektir.

Sponsor zirve mekanında satın aldığı alanda (giriş kapısı, yürüyen merdiven, asansör içleri ve otopark alanları) bütün gün logo kullanım hakkına sahip olacaktır.

Zirve mekanda logo kullanımı firmaların logoları zirve iletişiminde ve zirve alanı içindeki brandinglerde kullanılmaz.